När jag imorse tittade på Gomorron Sverige då Tullia von Sydow pratade om hur dagens ekonomiska kris med kunde jämföras med eftersvallet av börskrashen 1929 slog det mig hur enkelt det egentligen är att få ett folk att hata ett annat. Donc, voilà:


Detta är en guide för dig som vill vända ett helt samhälle mot en enskild grupp. (Eventuell bonus i form av att styra landet kan tillkomma.) Nyckelordet är ”orättvist”.

Steg 1: Hata en grupp. Gruppen ska vara tillräckligt stor för att allmänheten ska ha kontakt med den i deras vardag men tillräckligt liten för att med lätthet kunna överbemannas av din samhällsgrupp. Du bör tillhöra massan, då det vid ett senare tillfälle kommer att löna sig att vara lätt att förstå och sympatisera med. Du ska också vara duktig på att debatera, förmedla ditt budskap och övertyga andra. Traditionella medel för det är som bekant tal och skrift, men huvudsaken är att ditt medium är lättåtkomligt. Inse att du kommer att bli föraktad av dina jämnlikar trots att du faktiskt vet hur särbehandlade gruppen är och hur lurade alla andra är.

Steg 2: Upplev en samhällskris under en svag ledning. Helst ska det vara en i serie under ett relativt kort tidsspann, men det viktigaste är att krisen drabbar alla skikt, alla grupper.

Steg 3: Annonsera att du har hittat syndabocken. Kritisera den svaga sittande ledningen och mobilisera likasinnade.

Steg 4: Inled en häxjakt. Smutskasta allt som gruppen gjort/sagt/tänkt/tyckt i historien. Förvräng sanningen om så behövs, men se till att göra det så pass snyggt att det inte upptäcks. Tilldela den utvalda gruppen steroetypiska drag eller kännetecken. Få gruppmedlemmarna att framstå som onda människor, som ett hot mot allmän säkerhet, mot samhället, mot de svaga. Förlöjliga dem. Påvisa att de är ostablia, inte går att lita på, har konstiga ideal/tankesätt/sätt att vara. Egentligen är de inte vatten värda.
Det är viktigaste är att dela gruppen från resten, visa att DE är annorlunda än VI. Försök sedan förena VI, oavsett hur skilda grupperna är som inte tillhör DE än är med ”min fiendes fiende är min vän” i tankarna.

Steg 5: Bevisa dina åsikter och sprid budskapet. Berättia dina och dina likasinnades hat i massmedia eller motsvarande.

Steg 6: Märk hur du omvanlat massans frustration över personliga ekonomiska svårigheter till hat/förakt för er syndabock. Bli omtyckt.

Steg 7: Få/ta makten. Bli normen.

Steg 8: Förinta den oönskade gruppen. Tidigare populära verktyg inkluderar giljotin, gaskammare och gevär.

Slutligen: ”Inget så absurt kan sägas att det inte har sagts av någon filosof.”


Fotnot: Jag har bara studerat Franska revolutionen och Förintelsen på ämnet tillräckligt detaljerat för att veta att de stämmer överrens med min mall, men det skulle inte förvåna mig om historien upprepat sig fler gånger.

Annonser