Jag är så slö. Eller rättare sagt: jag har blivit så slö. Orsak? Arbetslöshet.

Jag har inga rutiner, ingenting på agendan, ingenting som motiverar mig att släpa mig ur sängen på morgonen.

Ju längre tid jag är sysslolös, ju mindre känner jag att omvärlden har något att ge mig. Resultat: isolering.

Känner mig mindrevärdig, oduglig och förbisedd.
Jag är mindrevärdig, oduglig och förbisedd.

Jag vill ha tillbaka min struktur!

Annonser